Voorwaarden en condities

Algemene Voorwaarden en condities voor gebruikers van www.frysling.nl

De Frysling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of de door De Frysling verzonden emails.

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen De Frysling en haar klanten, en op alle aanbiedingen die De Frysling doet.

2. Terminologie
Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘klant’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij De Frysling en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door De Frysling.

3. Betaling
Binnen 2 werkdagen ontvangt u een factuur voor de door uw bestelde wijnen. Wanneer het geld bij ons binnen is, of anders , door overleg overeengekomen, zullen wij direct uw wijnen verzenden cq bezorgen. De goederen blijven ons eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

4. Manco of breuk
Een manco levering verzoeken wij u alleen te accepteren onder aantekening op de aftekenlijst en direct een telefonische melding aan ons, waarna wij direct tot een aanvullende levering overgaan. Een breukzending verzoeken wij u nooit te accepteren. Na uw telefonische melding gaan wij direct tot remplaceren over.

5. Ophalen
Uiteraard bent u altijd van harte welkom om uw wijnen in Twijzel te komen halen. Wanneer u van te voren belt, zorgen wij dat de wijnen klaar staan. Een perfecte gelegenheid om een aantal andere wijnen te zien en eventueel te proeven, en om door de wijngaard te wandelen.

6. Condities
Op alle leveringen en offertes zijn de algemene verkoop voorwaarden van de Federatie Wijn/Importgedistilleerd van toepassing welke zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 22/1998. Op aanvraag zenden wij u een afschrift van deze voorwaarden. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen, als gevolg van fluctuaties op de wijnmarkten door accijnswijzigingen e.d. Wij garanderen volledig de kwaliteit en houdbaarheid van onze wijnen, mits deze onder de juiste omstandigheden zijn opgeslagen en de wijn niet langer bewaard is gebleven dan zijn afkomst en karakter toelaten. Mocht dan een bepaalde wijn niet aan uw smaak beantwoorden ruilen wij de retour ontvangen flessen op basis van de aan u gefactureerde waarde om tegen gelijkwaardige wijn naar uw keuze uit onze geldende prijscourant. Retourzendingen zonder schriftelijke toestemming kunnen niet door ons in behandeling worden genomen. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant.