Privacy beleid

Privacy beleid voor bezoekers van www.frysling.nl

Het privacy beleid voor bezoekers geldt voor iedereen die de website www.frysling.nl bezoekt.

1. Beheer
De website www.frysling.nl staat onder beheer van De Frysling.

Wijngaard De Frysling
Egypte 7
9286 EX  Twijzel
Tel: 06 46 65 88 84
frysling@gmail.com

Rabobank: NL 52 RABO 0115 3599 58
KvK nummer: 01148145
BTW nummer: NL 820577182 B01

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.frysling.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b  De Frysling zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

De Frysling kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, evenement of activiteit, waarvan De Frysling denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over dit privacy beleid terecht bij De Frysling. De contactgegevens staan vermeld in lid 1 van dit privacy beleid.

4. Disclaimer
Wijngaard De Frysling is gerechtigd de inhoud van het privacy beleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

Het privacy beleid voor klanten is een aanvulling op het privacy beleid voor bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij De Frysling.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Wijngaard De Frysling kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, evenement of activiteit waarvan Wijngaard De Frysling denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan De Frysling zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan De Frysling verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. De Frysling kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door De Frysling voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.